Θεώνη Σοφιανοπούλου

Θεώνη Σοφιανοπούλου

Προϊσταμένη Τμήματος Καινοτομίας, Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΓΕΚ

Ομιλία

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 1
Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας 2021 – 2027
10:50 – 11:10 «Νέες Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Σύντομο Βιογραφικό

Η Θεώνη Σοφιανοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών «ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» του Ε.Μ.Π.

Είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος εστιάζονται στην εξειδίκευση και προκήρυξη προγραμμάτων καινοτομίας και την αξιολόγηση των προτάσεων, στην ανάθεση έργων καινοτομίας και στην παρακολούθηση της εκτέλεσής τους  και στην υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας.

Η Διεύθυνση έχει οριστεί δικαιούχος για την υλοποίηση της Δράσης «Στήριξη εγγεγραμμένων νεοφυών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ενδιάμεσος φορέας για τις Δράσεις Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας 1η και 2η πρόσκληση προς Φορείς Αρωγούς και Επιχειρήσεις.

Επί πλέον το Τμήμα εφαρμόζει τα κατά νόμον προβλεπόμενα ως προς τις φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας και την αυτόματη επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης clawback, η οποία απευθύνεται σε φαρμακευτικές εταιρείες.

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εταίρος του έργου INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean, του προγράμματος ENI CBC MED, με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο διοργανώνει 1η Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Matchmaking Event, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, στις 12.00μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του έργου INTECMED καθώς και των βασικών του εργαλείων και μεθόδων για την προώθηση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρόσκλησης χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών που διεξάγεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας, επικεφαλής εταίρο του έργου INTECMED.

Το event θα πραγματοποιηθεί πλήρως διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω του link: https://us02web.zoom.us/j/84521728069

Το έργο INTECMED χρηματοδοτείται από κοινοτικούς (85%) και εθνικούς πόρους (15%).

Επισυνάπτεται η ατζέντα της εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο