Εγγραφή

Η PATRAS IQ αποτελεί μία διαχρονική αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με κορυφαίο γεγονός την ετήσια Έκθεση. Η φετινή διοργάνωση επιδιώκει να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας περιόδου γεμάτη νέες προκλήσεις που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Η έκθεση PATRAS IQ, η οποία διεξάγεται από το 2012, έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα που έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προώθηση της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των παραγωγικών φορέων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας υποστηρίζοντας και προωθώντας την έξυπνη ανάπτυξη.
Σας προσκαλούμε στην πρώτη Virtual Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ καθώς μπορείτε:
ως Επισκέπτης να:
 • Γνωρίσετε το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας

 • Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στην τεχνολογία

 • Περιηγηθείτε εικονικά στα περίπτερα των εκθετών που παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και τις καινοτόμες ιδέες τους μέσω της προηγμένη ψηφιακής τεχνολογίας

 • Γνωρίσετε καινοτόμες επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς

 • Παρακολουθήσετε εκδηλώσεις με αναγνωρισμένους ομιλητές και φορείς σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού

 • Παρακολουθήσετε διαγωνισμούς καινοτόμων ιδεών και σεμινάρια

 • Επικοινωνήσετε με εκθέτες και φορείς του ενδιαφέροντός σας

ως Επενδυτής να:
 • Γνωρίσετε και επενδύσετε σε καινοτόμα προγράμματα

 • Βελτιώσετε τα στρατηγικά σημεία της εταιρείας σας μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

 • Στηρίξετε την επιχείρησή σας απέναντι σε στρατηγικές προκλήσεις

 • Μεγιστοποιήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα

 • Γνωρίσετε και να δημιουργήσετε συνεργασίες με φιλόδοξους και δυναμικούς ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες

 • Διερευνήσετε μεθόδους και δυνατότητες επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω προσέλκυσης και αξιοποίησης πόρων

 • Στηρίξετε τους ερευνητές που θέλουν να εφαρμόσουν και να εκμεταλλευτούν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα

 • Συναντήσετε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των κέντρων διαμόρφωσης πολιτικής στο πλαίσιο μιας ανοιχτής ανταλλαγής απόψεων και ιδεών

Μετάβαση στο περιεχόμενο