Παναγιώτης Δημόπουλος

Παναγιώτης Δημόπουλος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ

Ομιλία

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 1
18:00 – 20:00 ΤΕΛΕΤΗ EΝΑΡΞΗΣ
//
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 2
12:00 – 14:00 Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών Παν. Πατρών
//
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 1
14:00 – 16:30 Καλύπτοντας το κενό μεταξύ γνωσιακής βάσης και εργασιακού περιβάλλοντος
//
Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 1
09:30 –09:40 Χαιρετισμοί – Καλωσόρισμα
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Μελέτης HE Innovate της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης
10:00 – 10:30 Χαιρετισμοί

Σύντομο βιογραφικό

Είμαι Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο “Βοτανική και Οικολογία”. Από το 2000 έως το 2016 ήμουν μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πατρών). Από το 2016 έως σήμερα υπηρετώ στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και η βασική μου εμπειρογνωμοσύνη (1990-2021) περιλαμβάνουν την διατήρηση και την οικολογία ειδών και οικοτόπων με στόχους την απογραφή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την χαρτογράφηση οικοτόπων και οικοσυστημάτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, την χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, την αξιολόγηση και ανάλυση της βιοποικιλότητας (στο επίπεδο των ειδών και των φυτοκοινοτήτων βλάστησης, οικοτόπων, τοπίων), την ανάπτυξη και επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων για την χλωρίδα και την βλάστηση της Ελλάδας, την συμβολή στην σύνθεση της Εθνικής Αναφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 17 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) με την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων της Ελλάδας και της Κύπρου, την συμβολή στον σχεδιασμό πολιτικών διατήρησης της φύσης και στην καθιέρωση και θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της στην Ελλάδα. Έχω δημοσιεύσει 135 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (1990-2020), έχω 108 συμμετοχές με ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και 94 συμμετοχές με ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια. Έχω συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και έχω συντονίσει μέχρι σήμερα 40 εθνικά και 15 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχω επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στην τρέχουσα περίοδο είμαι επιβλέπων σε 5 διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα Βιολογίας. Έχω επιβλέψει περισσότερες από 30 μεταπτυχιακές διατριβές και έχω συμμετάσχει σε περισσότερες από τριάντα (30) 7μελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και σε περισσότερες από δεκαπέντε (15) 3μελείς επιτροπές. Έχω υπάρξει και εξακολουθώ να είμαι μέχρι σήμερα:

  • Επιστημονικός συντονιστής : α) για την προετοιμασία και την έκδοση σε 10 τόμους της χλωρίδας της Ελλάδας (Flora of Greece), 110 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική που υπάρχει μέχρι σήμερα Χλωρίδα της Ελλάδας (Conspectus Flora Graeca, 1904-1908), β) για την έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της στην Ελλάδα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2013-2014), γ) ομάδας εργασίας για την εφαρμογή πολιτικών για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα με έμφαση στο δίκτυο Natura 2000 (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2013-2014)
  • Εθνικός εκπρόσωπος για την χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους (ομάδα εργασίας MAES, 2014-σήμερα)
  • Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Natura 2000 (2020-2023), ενώ από το 2010-2013 ήμουν Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Natura 2000
  • Μέλος Editorial Board 10 Διεθνών επιστημονικών περιοδικών, συγγραφέας 18 βιβλίων, συμμετοχή στην επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων και μετάφραση κεφαλαίων 2 διδακτικών συγγραμμάτων (Οικολογία, Βιολογία Φυτών)

Για περισσότερες πληροφορίες: https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=1WMOcPMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate και http://www.biology.upatras.gr/wp-content/uploads/cv/CV_Dimopoulos_GR.pdf

antiprytanis-ereynas-kai-anaptyxis-dimopoylos_panagiotis_1

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εταίρος του έργου INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean, του προγράμματος ENI CBC MED, με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο διοργανώνει 1η Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Matchmaking Event, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, στις 12.00μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του έργου INTECMED καθώς και των βασικών του εργαλείων και μεθόδων για την προώθηση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρόσκλησης χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών που διεξάγεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας, επικεφαλής εταίρο του έργου INTECMED.

Το event θα πραγματοποιηθεί πλήρως διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω του link: https://us02web.zoom.us/j/84521728069

Το έργο INTECMED χρηματοδοτείται από κοινοτικούς (85%) και εθνικούς πόρους (15%).

Επισυνάπτεται η ατζέντα της εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο