Γιώργος Κολλιδάς

Γιώργος Κολλιδάς

Partner, Advisory, Technology Leader, PwC Ελλάδας

Ομιλία

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 1
12:40 – 13:00 «Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, η τεχνολογία νέφους και οι σύγχρονες απειλές κυβερνοασφάλειας»

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Κολλιδάς παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής τεχνολογίας και διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής σε μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιρειών (στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία) κυρίως στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών και των Ορυχείων. Ο Γιώργος έχει ηγηθεί της εκτέλεσης έργων τεχνολογίας και δεδομένων για μερικά από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πελάτες εξόρυξης στην περιοχή του Ασίας-Ειρηνικού και παγκοσμίως. Αυτές οι δεσμεύσεις εκτείνονται σε όλη την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας, δεδομένων και στρατηγικών στον κυβερνοχώρο, πλαισίων και μοντέλων λειτουργίας. Είναι έμπειρος στον εντοπισμό κινδύνων τεχνολογίας, δεδομένων και στον κυβερνοχώρο και στο σχεδιασμό κατάλληλων, οικονομικά αποδοτικών λύσεων για τον μετριασμό των αναδυόμενων απειλών, ενώ παραμένει εναρμονισμένος με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εταίρος του έργου INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean, του προγράμματος ENI CBC MED, με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο διοργανώνει 1η Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Matchmaking Event, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, στις 12.00μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του έργου INTECMED καθώς και των βασικών του εργαλείων και μεθόδων για την προώθηση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρόσκλησης χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών που διεξάγεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας, επικεφαλής εταίρο του έργου INTECMED.

Το event θα πραγματοποιηθεί πλήρως διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω του link: https://us02web.zoom.us/j/84521728069

Το έργο INTECMED χρηματοδοτείται από κοινοτικούς (85%) και εθνικούς πόρους (15%).

Επισυνάπτεται η ατζέντα της εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο