Ελένη Πουλακάκη

Ελένη Πουλακάκη

Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Ομιλία

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 1
Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας 2021 – 2027
11:10 – 11:30 «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Σύντομο βιογραφικό

Φυσικός –ΡΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει οριστεί αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑνΕΚ για τη διαχείριση της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΜΩ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με 1132 ενταγμένα ερευνητικά έργα και συνολική δημόσια δαπάνη 604,1 εκ € με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους)

Poulakaki

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εταίρος του έργου INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean, του προγράμματος ENI CBC MED, με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο διοργανώνει 1η Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Matchmaking Event, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, στις 12.00μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του έργου INTECMED καθώς και των βασικών του εργαλείων και μεθόδων για την προώθηση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρόσκλησης χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών που διεξάγεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας, επικεφαλής εταίρο του έργου INTECMED.

Το event θα πραγματοποιηθεί πλήρως διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω του link: https://us02web.zoom.us/j/84521728069

Το έργο INTECMED χρηματοδοτείται από κοινοτικούς (85%) και εθνικούς πόρους (15%).

Επισυνάπτεται η ατζέντα της εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο