Τρόποι Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

techpatrasiq@upatras.gr
2610 99 7895 & 96 9654

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

patrasiq@upatras.gr
2610 96 9654 & 99 7892

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ:

patrasiq@upatras.gr
2610 96 9654, 99 7892 & 7890
2610 241 244
2610 367 791-2
2613 613 521-2

Μετάβαση στο περιεχόμενο