Δικτύωση / Ανάπτυξη Συνεργασιών

Η ετήσια έκθεση PATRAS IQ, προωθεί την διασύνδεση κορυφαίων ερευνητικών / τεχνολογικών επιτευγμάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, και του παραγωγικού τομέα. Στο πλαίσιο της έκθεσης η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς μπορεί και πρέπει να αποτελέσει καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης με σημαντικά οφέλη στην πραγματική οικονομία.

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των παραγωγικών φορέων των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας υποστηρίζοντας και προωθώντας την έξυπνη ανάπτυξη.

Σας προσκαλούμε στην πρώτη Virtual Έκθεση Καινοτομίας &
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ καθώς μπορείτε να:
  • Γνωρίσετε και επενδύσετε σε καινοτόμα προγράμματα

  • Βελτιώσετε τα στρατηγικά σημεία της εταιρείας σας μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

  • Στηρίξετε την επιχείρησή σας απέναντι σε στρατηγικές προκλήσεις

  • Μεγιστοποιήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα

  • Γνωρίσετε και να δημιουργήσετε συνεργασίες με φιλόδοξους και δυναμικούς ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες

  • Διερευνήσετε μεθόδους και δυνατότητες επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω προσέλκυσης και αξιοποίησης πόρων

  • Στηρίξετε τους ερευνητές που θέλουν να εφαρμόσουν και να εκμεταλλευτούν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα

  • Συναντήσετε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των κέντρων διαμόρφωσης πολιτικής στο πλαίσιο μιας ανοιχτής ανταλλαγής απόψεων και ιδεών

Από την Τρίτη 07.12.21 έως την Κυριακή 12.12.21 παρακολουθήστε on demand τις εκδηλώσεις του τριημέρου και live streaming εκδηλώσεις, επικοινωνήστε σε προγραμματισμένο χρόνο με τους εκθέτες και περιηγηθείτε στην εικονική μας έκθεση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο