Εκθέτης

Η PATRAS IQ αποτελεί μία διαχρονική αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με κορυφαίο γεγονός την ετήσια Έκθεση. Η φετινή διοργάνωση επιδιώκει να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας περιόδου γεμάτη νέες προκλήσεις που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Η έκθεση PATRAS IQ, η οποία διεξάγεται από το 2012, έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα που έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προώθηση της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των παραγωγικών φορέων των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας υποστηρίζοντας και προωθώντας την έξυπνη ανάπτυξη.

Γίνε εκθέτης:

Ξεπερνώντας τους περιορισμούς που έχει επιφέρει η COVID-19, σας δίνετε η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με ένα διευρυμένο κοινό με ψηφιακό τρόπο που μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε, κάθε στιγμή, ξεπερνώντας τυχόν όρια που πιθανόν θέτει η δια ζώσης συμμετοχή.

  • Αξιοποιήστε το νέο ψηφιακό και εικονικό τόπο ανταλλαγής απόψεων, διασύνδεσης, συνεργασίας και προβολής
  • Παρουσιάστε τα νέα καινοτόμα προϊόντα σας
  • Παρουσιάστε τα ώριμα αποτελέσματα της έρευνάς σας και τις καινοτόμες ιδέες σας στους παραγωγικούς φορείς και σε εκπροσώπους φορέων, επενδυτών, επιχειρηματιών και ιδιωτών
  • Συναντήστε επενδυτές, ερευνητές, φορείς και επιχειρήσεις για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών
  • Παρακολουθήστε ομιλίες εμπειριών και προσώπων αναγνωρισμένων για την συνεισφορά τους σε θέματα προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
  • Αναζητήστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα τα οποία θα στηρίξουν την ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας σας και της ερευνητικής σας δραστηριότητας
  • Ενημερώστε επιχειρήσεις με στόχο την παρουσίαση νέων καινοτόμων προϊόντων

Η Patras IQ, προσφέρει τη δυνατότητα για άνοιγμα σε νέους ορίζοντες και δίνει την ευκαιρία παρουσίασης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, νέων τεχνολογιών και νέων συνεργασιών.

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο