ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η 5η έκθεση PatrasIQ πραγματοποιείται 27-29 Απριλίου 2018.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Patras IQ


500x500