ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Εγκαίνια

Μεγέθυνση

Σχολεία

Μεγέθυνση

Σχολεία

Μεγέθυνση

Σχολεία

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Oικοσύστημα στήριξης καινοτόμας & ευφυούς επιχειρηματικότητας

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Mindspace All-Stars

Μεγέθυνση

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Μεγέθυνση

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Μεγέθυνση

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Μεγέθυνση

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Μεγέθυνση

Σήμερα είναι η σειρά σου…Μπορείς και εσύ

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Αλλάζοντας το ακαδημαϊκό τοπίο στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεγέθυνση

Καινοτομία, επιστήμη και επικοινωνία

Μεγέθυνση

Καινοτομία, επιστήμη και επικοινωνία

Μεγέθυνση

Καινοτομία, επιστήμη και επικοινωνία

Μεγέθυνση

Καινοτομία, επιστήμη και επικοινωνία

Μεγέθυνση

Σήμερα είναι η σειρά σου…Μπορείς και εσύ

Μεγέθυνση

Σήμερα είναι η σειρά σου…Μπορείς και εσύ

Μεγέθυνση

Σήμερα είναι η σειρά σου…Μπορείς και εσύ

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Δράσεις Καινοτομίας από την Εθνική Τράπεζα

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Εκδήλωση δικτύωσης

Μεγέθυνση

Σεμινάρια

Μεγέθυνση

Σεμινάρια

Μεγέθυνση

Σεμινάρια

Μεγέθυνση

Σεμινάρια

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Περίπτερα

Μεγέθυνση

Συνέντευξη τύπου

Μεγέθυνση

Συνέντευξη τύπου

Μεγέθυνση

Συνέντευξη τύπου

Μεγέθυνση

Συνέντευξη τύπου

Μεγέθυνση

Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο που θα φιλοξενήσει την "4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2017" βρίσκεται στην περιοχή Κουκούλι της Πάτρας. Κατασκευάστηκε το 1981 ως Εθνικό Στάδιο Πατρών και το 2004 ανακαινίστηκε και χρησιμοποιήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 2016, το τμήμα κάτω από τις εξέδρες χρησιμοποιείται και ως εκθεσιακός χώρος.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε ένα μόνο επίπεδο κάτω από τις κερκίδες του Σταδίου προσφέροντας άνεση κινήσεων σε εκθέτες και επισκέπτες. Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο βρίσκεται μόλις 4 χλμ. από το κέντρο της Πάτρας η πρόσβαση είναι δυνατή τόσο με το αυτοκίνητo, όσο και με το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Νο7 (Στοιχεία επικοινωνίας 2610 273936, 2610 453930, www.astikopatras.gr).

Για όσους προέρχονται εκτός Πατρών, η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω Περιμετρικής Πατρών και την έξοδο «Εγλυκάδα». Επιπλέον, στην περίπτωση χρήσης Ι.Χ. παρέχονται θέσεις στάθμευσης στα πολλών θέσεων parking του αθλητικού κέντρου.

Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο στο Google Map.500x500