Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Τρόφιμα

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Κουτίνας Αθανάσιος Χημείας Τρόφιμα Καθηγητής 2610997104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Κουτίνας Αθανάσιος Χημείας Τρόφιμα Καθηγητής 2610997104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Κολιαδήμα Αθανασία  Χημείας Τρόφιμα Επίκουρη Καθηγήτρια 2610996005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

 

Σουπιώνη Μαγδαληνή Χημείας Τρόφιμα Επίκουρη Καθηγήτρια 2610996030 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Μαργαρίτη Μαριγούλα

Λάμαρη Φωτεινή

 

Βιολογίας

 

Φαρμακευτικής

Τρόφιμα

Επίκουροι

Καθηγήτριες

2610997430 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloaddownloaddownload
Βανταράκης Απόστολος Ιατρικής Τρόφιμα Επίκουρος Καθηγητής  2610969875 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

 

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20