Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Κλίμα - Περιβάλλον

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Συμεόπουλος Βασίλης Χημείας Κλίμα - Μόλυνση Περιβάλλοντος Επίκουρος Καθηγητής 2610997119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Μαναριώτης Γιάννης, ΚαραπαναγιώτηΚ. Χρυσή Χημείας- Πολιτικών Μηχανικών Κλίμα - Μόλυνση Περιβάλλοντος Ερευνητική ομάδα 2610996535, 2610996728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Καζαντζίδης Ανδρέας Φυσικής Κλίμα - Μόλυνση Περιβάλλοντος Επίκουρος Καθηγητής 2610997549, 2610997989

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 downloa123download

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20