Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Κατασκευές - Μηχανολόγοι

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Νικολακόπουλος Παντελής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευές - Μηχανολόγοι Λέκτορας 2610969421 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download 


Χρυσολούρης Γ. Μούρτζης Δ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευές - Μηχανολόγοι Καθηγητές 2610997262

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Παντελάκης, Γ. Λαμπέας, Κωνσταντίνος Τσερπές Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευές - Μηχανολόγοι Ερευνητική ομάδα 2610969498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download 
Φασόης Σπήλιος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Κατασκευές - Μηχανολόγοι Καθηγητής 2610969495,  2610969494

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Πανεπιστημιακό Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (ΜΥΕΔ)

 

Βραδής Αλέξανδρος Φυσικής Κατασκευές- Παν/κό Μηχανουργείο (ΜΥΕΔ) Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997481, 2610997489

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


download


 

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20