Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

ΙΤΥ

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Παναγιωτοπούλου  ΙΤΥ Eρευνήτρια - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownloa

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20