Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Ιατρική - Βιοτεχνολογία

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Μισιρλής Ιωάννης Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Ιατρική - Βιοτεχνολογία Καθηγητής 2610969460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downlo
Παπαχρήστου Διονύσιος Ιατρικής Ιατρική - Βιοτεχνολογία Επίκουρος Καθηγητής  2610969188, 2610969199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κλάπα Μαρία ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ερευνήτρια 2610965249 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Πουλάς Κων/νος  Φαρμακευτικής Ιατρική - Βιοτεχνολογία Επίκουρος Καθηγητής  2610969953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123downloaddownloa123

 

 

Μπακανδρίτσος  Αριστείδης  Επιστήμης των Υλικών  Ιατρική - Βιοτεχνολογία Λέκτορας 2610969383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Κουλουρίδης Σταύρος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ιατρική - Βιοτεχνολογία Λέκτορας 2610996896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20