Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Ενέργεια - παραγωγή

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Καζαντζίδης Ανδρέας Φυσικής Ενέργεια - Παραγωγή Επίκουρος Καθηγητής 2610997549

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123download

Λιανός Παναγιώτης Γενικό Ενέργεια - Παραγωγή Καθηγητής 2610997513, 2610997587

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Γιαννούλης Παναγιώτης, Λευθεριώτης Γιώργος Φυσικής Ενέργεια - Παραγωγή Ερευνητική ομάδα 2610997449,  2610996793

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloaddownloaddownloa123

Αγγελής Γεώργιος  Βιολογίας Ενέργεια - Παραγωγή Καθηγητής  2610969232, 2610969260, 2610997808

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 downloa123download

 

Μαναριώτης Δ. Ιωάννης  Πολ. Μηχ. Ενέργεια - Παραγωγή Λέκτορας 2610996535

idman@upatras 

 

downloa123download

Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης Φυσικής Ενέργεια - Παραγωγή Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997472, 2610997459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Κούτμος Παναγιώτης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Ενέργεια - Παραγωγή Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Καλλίτσης Κ. Ιωάννης Χημείας Ενέργεια - Παραγωγή Καθηγητής 2610962952 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20