Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Έδαφος

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Παπαθεοδώρου Γεώργιος Γεωλογίας Έδαφος

Αναπληρωτής

Καθηγητής

2610996275 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Τσικούρας Βασίλειος  Γεωλογία Έδαφος Επίκουρος Καθηγητής  2610997598

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download


Χρηστάνης Κίμων  Γεωλογίας Έδαφος Καθηγητής 2610997568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
download

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20