Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Διοίκηση

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Τζελέπης Δημήτριος  Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση  Επίκουρος Καθηγητής 2610969987

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123download

Βουτσινάς Βασίλειος  Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997845 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Αδαμίδης Εμμανουήλ
 Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων Αναπληρωτής Καθηγητής 2610969475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20