Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Συμμετέχοντες

 
Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα Θεματική περιοχή Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail 
Λιάπη Αικατερίνη 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αρχιτεκτονική-Κατασκευές-Πολ.Μηχανικών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2610969353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  downloa
Λιάπη Αικατερίνη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αρχιτεκτονική-Κατασκευές-Πολ.Μηχανικών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2610969353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloa
 

Λιάπη Αικατερίνη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αρχιτεκτονική-Κατασκευές-Πολ.Μηχανικών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2610969353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloadownload
Αθανασόπουλος Γεώργιος  Πολ. Μηχ. Αρχιτεκτονική-Κατασκευές-Πολ.Μηχανικών Καθηγητής  2610996543

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123download

Αθανασόπουλος Γεώργιος   Πολ. Μηχ. Αρχιτεκτονική-Κατασκευές-Πολ.Μηχανικών Καθηγητής  2610996543 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloa123download
Μακρής Νίκος  Πολ. Μηχ. Αρχιτεκτονική-Κατασκευές-Πολ.Μηχανικών Καθηγητής  2610996538 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloaddownloa123
Συμεόπουλος Βασίλης Χημείας Κλίμα - Μόλυνση Περιβάλλοντος Επίκουρος Καθηγητής 2610997119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Μαναριώτης Γιάννης, ΚαραπαναγιώτηΚ. Χρυσή Χημείας- Πολιτικών Μηχανικών Κλίμα - Μόλυνση Περιβάλλοντος Ερευνητική ομάδα 2610996535, 2610996728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

 

Τζελέπης Δημήτριος  Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση  Επίκουρος Καθηγητής 2610969987

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

downloa123

Καζαντζίδης Ανδρέας Φυσικής Κλίμα - Μόλυνση Περιβάλλοντος Επίκουρος Καθηγητής 2610997549, 2610997989 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  downloa123download
Καζαντζίδης Ανδρέας Φυσικής Ενέργεια - Παραγωγή Επίκουρος Καθηγητής 2610997549

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123download

Νικολετσέας Σωτήρης Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Αναπληρωτής Καθηγητής 2610996965 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloa123download
Βουτσινάς Βασίλειος  Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997845 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Αδαμίδης Εμμανουήλ
 Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων Αναπληρωτής Καθηγητής 2610969475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Λιανός Παναγιώτης Γενικό Ενέργεια - Παραγωγή Καθηγητής 2610997513, 2610997587

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Γιαννούλης Παναγιώτης, Λευθεριώτης Γιώργος Φυσικής Ενέργεια - Παραγωγή Ερευνητική ομάδα 2610997449,  2610996793

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloaddownloaddownloa123

Αγγελής Γεώργιος  Βιολογίας Ενέργεια - Παραγωγή Καθηγητής  2610969232, 2610969260, 2610997808

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 downloa123download

 

Μαναριώτης Δ. Ιωάννης  Πολ. Μηχ. Ενέργεια - Παραγωγή Λέκτορας 2610996535

idman@upatras 

 

downloa123download

Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης Φυσικής Ενέργεια - Παραγωγή Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997472, 2610997459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Κούτμος Παναγιώτης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Ενέργεια - Παραγωγή Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Καλλίτσης Κ. Ιωάννης Χημείας Ενέργεια - Παραγωγή Καθηγητής 2610962952 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Νικολακόπουλος Παντελής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευές - Μηχανολόγοι Λέκτορας 2610969421 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download 


Βραδής Αλέξανδρος Φυσικής Κατασκευές- Παν/κό Μηχανουργείο (ΜΥΕΔ) Αναπληρωτής Καθηγητής 2610997481, 2610997489

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Χρυσολούρης Γ. Μούρτζης Δ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευές - Μηχανολόγοι Καθηγητές 2610997262

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Παντελάκης, Γ. Λαμπέας, Κωνσταντίνος Τσερπές Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευές - Μηχανολόγοι Ερευνητική ομάδα 2610969498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download 
Φασόης Σπήλιος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Κατασκευές - Μηχανολόγοι Καθηγητής 2610969495,  2610969494

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

Τσακαλίδης Αθανάσιος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610996936 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
downlo
Φωτόπουλος Σπύρος  Φυσικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610996058 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Μακρής Χρήστος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Επίκουρος Καθηγητής 2610996968

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Δενάζης Σπύρος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Επίκουρος Καθηγητής 2610996478

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Αναστασόπουλος Βασίλης Φυσικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610996147, 2610992765

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Λυκοθανάσης Σπυρίδων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610997755, 2610993805

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

downloaddownload

Ζαρολιάγκης Χρήστος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610996912, 2610960200

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123

Μισιρλής Ιωάννης Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Ιατρική - Βιοτεχνολογία Καθηγητής 2610969460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downlo
Παπαχρήστου Διονύσιος Ιατρικής Ιατρική - Βιοτεχνολογία Επίκουρος Καθηγητής  2610969188, 2610969199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κλάπα Μαρία ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ερευνήτρια 2610965249 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Πουλάς Κων/νος  Φαρμακευτικής Ιατρική - Βιοτεχνολογία Επίκουρος Καθηγητής  2610969953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloa123downloaddownloa123

 

 

Μπακανδρίτσος  Αριστείδης  Επιστήμης των Υλικών  Ιατρική - Βιοτεχνολογία Λέκτορας 2610969383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Κουλουρίδης Σταύρος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ιατρική - Βιοτεχνολογία Λέκτορας 2610996896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Τσοπάνογλου Νικόλαος Ιατρικής Φάρμακα Επίκουρος Καθηγητής  2610996171

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 downloaddownloa123

Πατρινός Γεώργιος  Φαρμακευτικής Φάρμακα Επίκουρος Καθηγητής  2610969955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownloa123downloa123

Νικολαρόπουλος Σωτήρης  Φαρμακευτικής Φάρμακα Αναπληρωτής Καθηγητής 2610969326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φουστέρης Μανώλης Φαρμακευτικής Φάρμακα Λέκτορας 2610969391 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αυγουστάκης Κωνσταντίνος Φαρμακευτικής Φάρμακα Αναπληρωτής Καθηγητής 2610969330 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Σπυρούλιας Γεώργιος Φαρμακευτικής Φάρμακα Αναπληρωτής Καθηγητής 2610969950 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Δεράος Γεώργιος Χημείας Φάρμακα ΕΕΔΙΠ 2610997171 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Ιερωνυμάκη Ματθαία Χημείας Φάρμακα ερευνήτρια - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Κορδοπάτη Γκόλφω Χημείας Φάρμακα ερευνήτρια - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Αγγελής Γεώργιος Χημείας Φάρμακα ερευνητής - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownload
Ανδρούτσου Μαρία Ελένη Χημείας Φάρμακα Ερευνήτρια - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Κατσίλα Θεοδώρα Χημείας Φάρμακα Ερευνήτρια 2610911546 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Μιχαλάτου Μικαέλα Χημείας Φάρμακα Ερευνήτρια - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

Καραμάνος Νικόλαος Βύνιος Δημήτριος

 

Χημείας Φάρμακα Ερευνητική ομάδα 2610997915, 2610997876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Κουτίνας Αθανάσιος Χημείας Τρόφιμα Καθηγητής 2610997104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Κουτίνας Αθανάσιος Χημείας Τρόφιμα Καθηγητής 2610997104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Κολιαδήμα Αθανασία  Χημείας Τρόφιμα Επίκουρη Καθηγήτρια 2610996005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download

 

Σουπιώνη Μαγδαληνή Χημείας Τρόφιμα Επίκουρη Καθηγήτρια 2610996030 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Μαργαρίτη Μαριγούλα

Λάμαρη 
Φωτεινή
 

Βιολογίας


Φαρμακευτικής

Τρόφιμα
Επίκουροι Καθηγήτριες

2610997430
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
downloaddownloaddownload
Βανταράκης Απόστολος Ιατρικής Τρόφιμα Επίκουρος Καθηγητής  2610969875 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Παπαθεοδώρου Γεώργιος Γεωλογίας Έδαφος

Αναπληρωτής

Καθηγητής

2610996275 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Τσικούρας Βασίλειος  Γεωλογία Έδαφος Επίκουρος Καθηγητής  2610997598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Χρηστάνης Κίμων  Γεωλογίας Έδαφος Καθηγητής 2610997568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
download
Brite Hellas A.E 

Επιστημονικό Πάρκο

 

Corallia mi cluster

2610911588 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownloa123
ΕΛΒΙΟ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιστημονικό Πάρκο

 

2610911567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
eConais A.E.

Επιστημονικό Πάρκο

Corallia mi cluster

2610911561 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownloa123
TEAMAPP

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
IRIDA Labs 

Επιστημονικό Πάρκο

 

Corallia mi cluster

2610911568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Think Silicon

Επιστημονικό Πάρκο

 

Corallia mi cluster

2610911543 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownloa123
Velti

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2106378900 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ΕΜΠΕΔΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ 

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2610453059 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
EASN-TIS

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2610911547/8 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2610911553 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Advent Technologies

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2610911581, 2610911583 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
NOESIS TECHNOLOGIES

Επιστημονικό Πάρκο

 

Corallia mi cluster

2610911531 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Eldrug S.A..

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2610911546 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

downloaddownloa123
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

2610993460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
BOUNDARY ELEMENT METHODS – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ (BEM S&S)

Επιστημονικό Πάρκο

 

 

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Ιωαννίδης Θεόφιλος, Δρακόπουλος Βασίλης  ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Eρευνητές 2610965264 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Καλλίτσης Κ. Ιωάννης, Νεοφυτίδης Στέλιος ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Eρευνητές 2610962952 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. download
Κουτσούκος Πέτρος ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Kαθηγητής 2610997265 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Τσακίρογλου Χρήστος ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Eρευνητής 2610965212 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
Κοντογιάννης Χρίστος, Δρ. Βασίλης Δρακόπουλος ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ερευνητική ομάδα 2610965202 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Γαλιώτης  Κώστας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Kαθηγητής 2610965301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Βογιατζής Γιώργος ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Eρευνητής 2610965253 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Γαλιώτης  Κώστας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ 2610965301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Παναγιωτοπούλου  ΙΤΥ Eρευνήτρια - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download
Corallia

 

Corallia mi cluster

 

Patras InnoHub

Υπεύθυνος ανάπτυξης & λειτουργιών Patras InnoHub 2610934020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Γρουμπός Πέτρος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610996449

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


download

Τζες Αντώνης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ηλεκτρονική - Επικοινωνίες - Εφαρμογές Καθηγητής 2610996453

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


download

Παπαπετρόπουλος Ανδρέας Φαρμακευτικής Φάρμακα Καθηγητής 2610969337

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


download

Ματσούκας Ιωάννης Χημείας Φάρμακα Καθηγητής

 2610997180

2610997171

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

download

 

 

 

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20