Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

 

POSTER3

 

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί στα πλαίσια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και διεκπεραιώνει τις ακόλουθες δραστηριότητες

Α. Οργάνωση της Εσωτερικής Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών με καταγραφή των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων, του ερευνητικού εξοπλισμού, των ενδοπανεπιστημιακών δικτύων, των ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών έργων, των έργων παροχής υπηρεσιών, των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των τεχνοβλαστών. (http://rdo.upatras.gr/v1)

Β. Καταγραφή-Χαρτογράφηση της Εξωτερικής Πληροφορίας, δηλαδή των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, της τεχνολογικής ζήτησης και των αναγκών τους, των υποδομών τους για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και της διασύνδεσης που έχουν με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.

Γ. Ανάπτυξη μηχανισμών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Την υποστήριξη των ερευνητών για την υποβολή αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και τη δημιουργία τεχνοβλαστών. Την υποστήριξη διαδικασιών πιστοποίησης εργαστηρίων. Την υποστήριξη σύναψης και παρακολούθησης συμβάσεων συνεργασίας με τρίτους με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση (οικονομική εκμετάλλευση) ή χρηματοδότηση των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Δ. Προβολή και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δικτύωση του γραφείου με αντίστοιχους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Υποστήριξη δημιουργίας συμβάσεων παροχής επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Διαδικασίες και πληροφοριακό υλικό για την ηθική στην έρευνα (ethical issues).

Ε. Πρακτικές επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Εδώ εντάσσονται: Η προσέγγιση των επιχειρήσεων (ανά τομέα/κλάδο δραστηριότητας). Η παροχή γνώσεις επιχειρηματικότητας κυρίως σε φοιτητές και ερευνητές του Παν/μίου Πατρών. Δράσεις Virtual Innovation Management. Συνεργασία με τοπικούς φορείς (Επιμελητήριο, Επιστημονικό Πάρκο, Περιφέρεια κλπ). Ενέργειες για αξιολόγηση του Γραφείου από Κοινοτικά Όργανα.

Screenshot789456    POSTER2   POSTER1
  

 

 logo-up

Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών  

Τμήμα Βιολογίας  

www.biology.upatras.gr

Τμήμα Γεωλογίας 

www.geology.upatras.gr

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

www.matersci.upatras.gr

 

 Τμήμα Μαθηματικών 

www.math.upatras.gr

 

Τμήμα Φυσικής 

www.physics.upatras.gr

 

Τμήμα Χημείας 

 

www.chemistry.upatras.gr

Πολυτεχνική Σχολή

Γενικό Τμήμα

 www.des.upatras.gr

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

www.arch.upatras.gr

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 

 

 

 

www.ece.upatras.gr

 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 

 

 

www.ceid.upatras.gr

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

 

 

www.mead.upatras.gr

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

 

www.civil.upatras.gr

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

 

www.chemeng.upatras.gr

 

 

 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

 

 

 

 

 

Tμήμα Ιατρικής

 

 

 www.med.upatras.gr

 

 

 

Tμήμα Φαρμακευτικής

 

 

 

www.pharmacy.upatras.gr

 

 

 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

 

 

 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

www.elemedu.upatras.gr

 

 

Τμήμα Επιστημών της Εκπ.και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 

 

 www.ecedu.upatras.gr

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 

 

www.theaterst.upatras.gr

 

 

Τμήμα Φιλολογίας 

 

 

 

 www.philology.upatras.gr

 

Τμήμα Φιλοσοφίας

 

 

 

www.philosophy.upatras.gr

 

 

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

 

 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

 www.bma.upatras.gr

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

 

 

www.econ.upatras.gr

 

Επιτροπή Ερευνών  

 

 

 

http://research.upatras.gr

 

Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

 

 

 

http://itto.upatras.gr

 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

 

 

www.upatras.gr

 

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20