Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 
Πρόσωπο Παρουσίασης  Θέμα Φορέας E-mail 
Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
'Ασπρος Δημήτριος 

Ενίσχυση της

Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας

DATA RC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
download
 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20