Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

ενδοπανεπιστημιακα δικτυα

Πολυτεχνική Σχολή (17)
Σχολή Θετικών Επιστημών (11)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (1)
Σχολή Επιστημών Υγείας (13)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1)Intra-University Research Networks and Clusters

A fundamental objective of the Intra-University Research Networks in University of Patras is their close cooperation with Industry, Private and Public Organizations for speeding up development and contributing to social prosperity.

Γενικές Πληροφορίες

Δίκτυο (ενδοπανεπιστημιακό)θεωρείται η ερευνητική οντότητα, η οποία προέρχεται από τη συνεργασία ερευνητικών εργαστηρίων ή ερευνητικών ομάδων με συγγενές ή/και συμπληρωματικό ερευνητικό αντικείμενο, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η διαθεματικότητα στα ερευνητικά πεδία που καλύπτουν. Το δίκτυο αναμένεται να διεξάγει έργα διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα «αιχμής» και να παρέχει «ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες». Τα εργαστήρια ή οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη υψηλού επιπέδου παρουσία σε Εθνικό και Διεθνές περιβάλλον. 
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (Προκήρυξη για τη χρηματοδότηση συγκρότησης νέων  Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας).
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών στην υπ' αριθμ. 315/21.12.2011 συνεδρίαση του, ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Νέων Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20