Βασικό Μενού

Πληροφοριακό Υλικό

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Στην έκθεση «Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2012» μπορούν να συμμετάσχουν:

  1. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών (ΔΕΠ, ερευνητές) οι οποίοι δύναται να εκθέσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα καθώς και καινοτόμες λύσεις/εφαρμογές.
  2. Ερευνητές από άλλα Ινστιτούτα και φορείς
  3. Επιχειρήσεις οι οποίες δύναται να εκθέσουν τα ζητήματα της παραγωγικής τους διαδικασία.
  4. Άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στην έκθεση «Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2012» είναι δωρεάν. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως εκθέτες, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής στην Έκθεση και να την υποβάλλουν στο e-mail itto@upatras.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2012. Με την κατάθεση της αίτησης θα λαμβάνουν e-mail που θα βεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησης.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Θα υπάρξει η δυνατότητα 10λεπτων παρουσιάσεων σε όσους επιθυμούν να προβάλλουν καινοτόμες ερευνητικές ιδέες. Οι ομιλητές θα πρέπει να συμπληρώσουν στην προηγούμενη αίτηση (Αίτηση Συμμετοχής στην Έκθεση) το αίτημα αυτό.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Θα υπάρχει η δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συναντήσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης από ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρόθεση για συναντήσεις θα πρέπει να δηλώνεται στην γραμματεία της έκθεσης.

 

 

Χορηγοί επικοινωνίας

 Screenshot 4 Screenshot 3

Screenshot 5       Screenshot 6

express-logo fd         logo

Screenshot 23     Screenshot 78

 imerisia   Screenshot 7

Υποστηρικτές

Screenshot 22

 

Screenshot 8 


Screenshot 10

Χορηγοί

  Screenshot 12  Screenshot 13
   Screenshot 11    Screenshot 15  

Screenshot 14  Screenshot 20