Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

.

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή :
Tμήμα :

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας κλιμακώσιμης υπηρεσίας παρακολούθησης υδροπονικών καλλιεργειών μέσω ασύρματων δικτύων αισθητήρων και την επεξεργασία των δεδομένων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης. Θα αναπτυχθεί ένα πρωτότυπο σύστημα που θα μπορεί να συλλέγει από πολλαπλές μονάδες δεδομένα για την ποιότητα των θρεπτικών διαλυμάτων και απορροής, τις εσωτερικές και εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες καθώς και τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης σε φυτά-μάρτυρες. Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθετήριο δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και θα τροφοδοτούν προγνωστικούς αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που θα επιτρέπουν στον κάθε καλλιεργητή να προγραμματίζει κατάλληλα τη διαδικασία θρέψης των φυτών, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη υλικών, την κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της μονάδας. Το σύστημα θα αποκομίζει τα ίδια οφέλη σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και θα ελαχιστοποιεί την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας μη-έμπειρους καλλιεργητές κατά την παραγωγική διαδικασία.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: VlachosAdamant

  Τηλ. , Fax:
  Email:
  


Θέση Περίπτερου : 86

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500