Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Αγροδιατροφή /Πρωτογενής Τομέας / Τρόφιμα
Tμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

«ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ» Η «Ενδο-κρανιακή ηλεκτρονική σήμανσης» στα αμνοερίφια, είναι μέθοδος σήμανσης, που αξιολογείται ως η μόνη ικανή, να βεβαιώνει, με τον πλέον αξιόπιστο και αδιάλειπτο τρόπο, τον χρόνο σήμανσης, τον τόπο και τις συνθήκες εκτροφής ενός ζώου, από το οποίο προέρχεται ένα σφάγιο, διασφαλίζοντας την μοναδικότητα της ταυτοποίησης του. Η ενδοσωματική εμφύτευση, μιας ραδιο-συχνικής (Radio Frequency-RF) ηλεκτρονικής μικροσυσκευής αναμετάδοσης (microchip transponder) αποτελεί κοινή πρακτική για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση τους (RFID) των ζώων συνοδείας (pet). Στην περίπτωση αυτή το στοιχείο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενίεται, υπό το δέρμα, στον υποδόριο ιστό των ζώων.  Η «Ενδο-κρανιακή ηλεκτρονική σήμανση» είναι καινοφανής μέθοδος σήμανσης και αφορά στην ενδοσωματική εμφύτευση μιας ραδιο-συχνικής (Radio Frequency-RF) ηλεκτρονικής μικροσυσκευής αναμετάδοσης (microchip transponder) στον μετωπιαίο κόλπο των νεογέννητων αμνοεριφίων, για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση τους (RFID)  Το συγκριτικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι, ότι αυτή εφαρμόζεται «άπαξ και δια παντός». Το στοιχείο ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων, που ταυτοποιούνται, με την συγκεκριμένη μέθοδο, τα παρακολουθεί ανελλιπώς από την γέννηση και σήμανση τους, έως και το τελικό σημείο διάθεσης, του σφαγίου τους, χωρίς τη δυνατότητα παραποίησης, απομίμησης ή αντικατάστασης.  Στόχος είναι οι αναγκαίες πληροφορίες ιχνηλασημότητας, των σφαγίων των αμνοεριφίων, να είναι απ’ ευθείας προσπελάσιμες, ακόμα και από τον τελικό καταναλωτή, μέσω της αναγνώρισης της αρχικής σήμανσης-ταυτοποίησης τους.  Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής δυνητικά θα αναγνωρίζει, μέσω σχετικών ηλεκτρονικών υποδομών και συσκευών κοινής χρήσης, τα διαφοροποιημένα σφάγια, της αρεσκείας του και θα επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του προμηθευτή του.  Συνδέονται δηλαδή τα σφάγια, απ’ ευθείας, με τον τόπο και του περιβάλλον, που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν και βεβαιώνεται ο καταναλωτής, ότι το προϊόν της προτίμησης του προέρχεται κατά περίπτωση από περιβάλλον ποιοτικά προικισμένο, με διαφοροποιημένη ειδική χλωρίδα, που χαρίζει στο τελικό ζωικό προϊόν (κρέας), ιδιαίτερη διατροφική αξία, άρωμα και γεύση.  Κατά συνέπεια, η άμεση προσπέλαση στις αναγκαίες πληροφορίες και η αξιοπιστία της μεθόδου θα παρέχει, στα παράγωγα των παραδοσιακών απομεμακρυσμένων εκτατικών και ημι-εκτατικών εκτροφών, που χαίρουν της εκτίμησης των καταναλωτών, για την γεύση και ποιότητα των σφαγίων τους, διαύλους ισότιμης διακριτής και ανεξάρτητης προσπέλασης, στην αγορά των ζωικών προϊόντων. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου ταυτοποίησης των ζώων είναι αδύνατη η παραποίηση ή η απομίμηση της ενδοκρανιακής σήμανσης, αφού αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, με κοινό και ασφαλή τρόπο, μόνο το πρώτο δεκαήμερο της ζωής των ζώων, και από την εφαρμογή της και έπειτα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί, με κοινούς και οικονομικά παραδεκτούς τρόπους.  Η ενδοκρανιακή ηλεκτρονική σήμανση ως ο απόλυτα ακριβής τρόπος, σήμανσης και ταυτοποίησης των παραγωγικών ζώων και των παραγώγων τους, θα συνδράμει στην εκπόνηση των πλέον αξιόπιστων και αδιαμφισβήτητων μεθοδολογιών-διαδικασιών, ιχνηλασιμότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και θα αποτελέσει το έναυσμα για δράσεις όπως. • Η πιστοποίηση του γεωγραφικού τόπου προέλευσης και ανάπτυξης των αμνοεριφίων, θα συμβάλει στην ανάπτυξη μεθόδων εργαστηριακής ταυτοποίησης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, με την ποσοτικοποίηση και ανάλυση του προφίλ μικρών μορίων (μεταβολιτών) στο αίμα/τρίχωμα τους χαρακτηριστικών προφίλ φυσιολογίας και μεταβολικών οδών (μεταβολομική ανάλυση στη συστημική βιολογία), σε ζώα κοινής γενετικής προέλευσης, που αναπτύσσονται επίσης στο ίδιο περιβάλλον με κοινές συνθήκες διατροφής και διαβίωσης, ορισμένη χλωρίδα και κλιματικές συνθήκες.  Η χαρτογράφηση αυτή και η οριοθέτηση των γεωγραφικών περιοχών, όπου δυνητικά παράγεται ταυτόσημο προϊόν θα επιτρέπει στο μέλλον, τον εργαστηριακό έλεγχο και πιστοποίηση των συστημάτων ιχνηλασιμότητας με τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης και ποιότητας των σφαγίων των αμνοεριφίων και των λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων, βάσει του προαναφερόμενου μεταβολικού τους προφίλ. • Η δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης της ταυτότητας, ενός σφαγίου από τον ίδιο τον τελικό καταναλωτή, στο σημείο λιανικής πώλησης. Η δυνατότητα αυτή βεβαίως θα του παρέχει πρόσβαση, σε ικανό πλούτο πληροφορίας, που θα βεβαιώνει, με αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία, την προέλευση και τα παραγωγικά πλεονεκτήματα της εκμετάλλευσης και της περιοχής, όπου ανατράφηκε το ζώο προέλευσης του σφαγίου. • Η ανάδειξη των τροφίμων ως προϊόντα της «ντόπιας» παραγωγικής και πολιτισμικής παράδοσης, αφού με την χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφορικής, πέραν της πρόσβασης που θα παρέχεται στον τελικό καταναλωτή, σε πληροφορίες ιχνηλασιμότητας, που να αφορούν στον τόπο, στον χρόνο, και στις συνθήκες του τόπου, όπου κάθε ζώο χωριστά, έχει εκτραφεί ή εκτρέφεται και παράγει, θα παρέχεται και πρόσβαση σε πλήθος παράπλευρης πληροφορίας περιβαλλοντικού, πολιτισμικού ή τουριστικού περιεχομένου.  Η σύνθετη αυτή προσπέλαση σε πληροφορίες που αφορούν στο τρόφιμο που καταναλώνει κάποιος, παράγει πρόσθετο και ικανό βαθμό καταναλωτικής εμπιστοσύνης και διασφαλίζει, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο εκάστοτε προϊόν. • Η δημιουργία εικονικών δομών κλίμακας, αφού σε πραγματικό χρόνο θα υπάρχει γνώση, για την αναπαραγωγική περίοδο των παραγωγικών ζώων, την παραγωγική τους ικανότητα και τα διαθέσιμα αμνοερίφια, της ηλικίας και των συνθηκών εκτροφής τους, που ορίζουν και την ανάπτυξη τους, σε εκτεταμένες κτηνοτροφικές περιοχές.  Η γνώση αυτή θα παράγει ικανή, πρόβλεψη διαθεσιμότητας, για την μαζική προώθηση και διάθεση των κτηνοτροφικών προϊόντων, των παραγωγικών ζώων και των σφαγίων των παραγώγων τους, ανεξάρτητα από την διασπορά και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων που τα παράγουν σε ειδικές και μη αγορές. Η δημιουργία ισοζυγίων γάλακτος σε πραγματικό χρόνο και σε επίπεδο εκμετάλλευσης ανά ζώο ανά εκτροφή, ανά περιοχή, ανά ζώνη γάλακτος, αφού είναι αδύνατη η παραποίηση της ενδο-κρανιακής σήμανσης ή αντικατάστασή της και δίνει απόλυτη αξιοπιστία στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ιχνηλασιμότητας της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος ποσοτικά ή ποιοτικά ατομικά ή ομαδικά.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ

  Τηλ. 6936842020, Fax:
  Email: yannis.vet@outlook.com
  www.agrotodata.gr


Θέση Περίπτερου : 83

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500