Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. ESMARTCITY - Έξυπνες Πόλεις

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Tμήμα : Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

ESMARTCITY - Έξυπνες Πόλεις Μία πόλη είναι έξυπνη όταν “επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και παραδοσιακές (μεταφορικές) και σύγχρονες (ΤΠΕ) υποδομές τροφοδοτούν την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και υψηλή ποιότητα ζωής, με σοφή διαχείριση φυσικών πόρων, μέσω συμμετοχικής διακυβέρνησης ”. Η Έξυπνη Πόλη βρίσκει μια ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων, εστιάζει στην Έξυπνη Αειφόρο Πράσινη Ανάπτυξη αναγνωρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και αειφορία ως προαπαιτούμενα ευημερίας. Κινητοποιώντας τις πόλεις για να αλλάξουν, επανεφευρίσκοντας τον τρόπο λειτουργίας και διάδρασης με τον πολίτη, κάνοντάς τις πιο αειφόρες, φέρνοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, αποτελούν στόχους προς υλοποίηση, συνεισφέροντας σε εξυπνότερες πόλεις. Παρά την καθολικότητα των υποδομών ΤΠΕ, που αποτελεί παράγοντα για την ανάπτυξη ευφυΐας, και τις πιλοτικές εφαρμογές σε διάφορες πόλεις, η σχετική αγορά δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένη. Κύριος λόγος αποτελεί το ότι ωθείται από την τεχνολογική προσφορά. Οι θετικές επιπτώσεις του μετασχηματισμού προς την Έξυπνη Πόλη δεν τυγχάνουν αποτελεσματικής επίδειξης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση σε επίπεδο πόλης. Τα αναγκαία καινοτομικά οικοσυστήματα δεν υφίστανται στον απαιτούμενο βαθμό, με αποτέλεσμα ασθενή πρόσληψη και συμμετοχή των τελικών χρηστών. Οδηγώντας προς ανοικτές λύσεις και χρησιμοποιώντας ανοικτά δεδομένα σχετικά με υποδομές Έξυπνης Πόλης θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντιμετώπισης της εξάρτησης των πόλεων από τους προμηθευτές τους αλλά και της εξάρτησης των προμηθευτών από τις πόλεις, αφού οι πόλεις μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές υπηρεσίες από διαφορετικούς προμηθευτές πάνω από κοινές υποδομές, ενώ οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικές πόλεις ευκολότερα. Οι πόλεις μπορούν έτσι να γίνουν οικοσυστήματα καινοτομίας υποστηρίζοντας τον πειραματισμό και τη συν-δημιουργία. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων αντιμετωπίζει τους ανωτέρω προβληματισμούς με πιλοτικές εγκαταστάσεις και δοκιμές που συνδέονται κατά κύριο λόγο με τα Έξυπνα Κτήρια που υλοποιούν την αρχή του Ζώντος Εργαστηρίου και αντιμετωπίζουν θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, και τις Έξυπνες Συνοικίες με τέτοιες εφαρμογές όπως η Έξυπνη Αποκομιδή Απορριμάτων και η Έξυπνη Ενέργεια.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ

  Τηλ. 2610910301, Fax: 2610910301
  Email: serpanos@isi.gr
  https://esmartcity.interreg-med.eu/


Θέση Περίπτερου : 78

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500