Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Ερευνητικό Ινστιτούτο
Tμήμα : Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, (ΙΤΕ)

Πιστοποίηση ποιότητας καλλιέργειας & προϊόντος με μεταβολομική & συστημική βιολογία: Συστημική Αγροβιοτεχνολογία: Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών βιομοριακής ανάλυσης υψηλής-απόδοσης για την προτυποποίηση της ποιότητας της φυτικής παραγωγής, τον έγκαιρο και αξιόπιστο προσδιορισμό καταπονήσεων για τον σχεδιασμό μεθόδων αντιμετώπισής τους & τη βελτίωση της ποιότητας του αγροτικού προϊόντοςΠληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: Βασίλειος Μπουργανός

  Τηλ. 2610965266, Fax: 2610965266
  Email: kosmatou@iceht.forth.gr
  www.iceht.forth.gr


Θέση Περίπτερου : 76

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500