Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή :
Tμήμα : Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, (ΙΤΕ)

Η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα αφορά μια καινοτόμα τεχνολογία απορρύπανσης εδάφους με χρήση μη θερμικού πλάσματος  που δρα ως προηγμένη μέθοδος οξείδωσης ρύπων. Το σύστημα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από στρώματα εδάφους μέσω της παραγωγής χημικά αντιδρώντων ειδών, χωρίς την ανάγκη προσθήκης υγρών χημικών μέσων ή επιφανειοδραστικών ουσιών.  Καινοτομία της μεθόδου: Καθολική, γρήγορη και ενεργειακά συμφέρουσα απορρύπανση εδαφών μέσω της απλής διαβίβασης αέρα και της δημιουργίας ψυχρού πλάσματος πλούσιου σε διεγερμένα σωματίδια ικανά να οξειδώσουν ακόμα και τους πιο ανθεκτικούς ρύπους. Επιπλέον, η εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εφαρμογές Εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα για την απορρύπανση ισχυρά ρυπασμένων εδαφών: Σχεδιασμός και κατασκευή πλήρως αυτοματοποιημένης πιλοτικής μονάδας με δυναμικότητα επεξεργασίας 1-1.5 tn/hr ρυπασμένου εδάφους.  Εμπορική αξιοποίηση: το κόστος απορρύπανσης με τη χρήση του προτεινόμενου αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις υπάρχουσες συμβατικές τεχνολογίες. Ενδεικτά, η κατανάλωση ενέργειας για πλήρη απομάκρυνση ρύπου υπολoγίζεται σε ~600 J/g-εδάφους και το αντίστοιχο κόστος σε ~15€/τόνο εδάφους.  Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: Η προτεινόμενη τεχνολογία συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του οικοσυστήματος καθώς: (i) μεγιστοποιεί την απόδοση απορρύπανσης εδαφών ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την κατανάλωση ενέργειας και (ii) επιτρέπει την επαναχρισημοποίηση της γης είτε άμεσα στον γεωργικό τομέα (παραγωγή τροφίμων) ή έμμεσα σαν πρώτη ύλη για τη δημιουργία βιομηχανικών προϊόντων.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: Βασίλειος Μπουργανός

  Τηλ. 2610965266, Fax: 2610965266
  Email: kosmatou@iceht.forth.gr
  http://www.iceht.forth.gr/index-gr.html


Θέση Περίπτερου : 73

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500