Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. INVALOR: Ερευνητική υποδομή για την αξιοποίηση αποβλήτων και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Tμήμα : Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Το κύριο όραμά της εθνικής ερευνητικής υποδομής Invalor είναι η απόκτηση και χρήση γνώσης μέσω της προαγωγής της επιστήμης, της τεχνολογίας της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, καθώς και της τεχνολογικής ανάπτυξης και ίδρυσης μιας «κοινωνίας γνώσης». Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η υποδομή είναι ότι τα παραπροϊόντα (απόβλητα) αποτελούν δυνητικούς Εθνικούς/Ευρωπαϊκούς Πόρους. Ο κύριος στόχος είναι η στοχευμένη έρευνα και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση βιομάζας, βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και αστικών στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων για την παραγωγή νέων υλικών με υψηλή προστιθέμενη αξία, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και ενέργειας, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: Γεώργιος Αγγελόπουλος

  Τηλ. 2610996606, Fax:
  Email: angel@upatras.gr
  https://www.invalor.org/el/home-gr/


Θέση Περίπτερου : 65

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500