Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής - Fuzzy Experts

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Ενέργεια
Tμήμα : Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & ΤΕχνολογίας Υπολογιστών/Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής

Ο κύριος σκοπός αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων εμπειρικής νοημοσύνης που θα ενσωματωθούν σε εμπορικές πλατφόρμες διαχείρισης ενέργειας με στόχο τη δυναμική ενεργειακή διαχείριση κτιρίων ώστε να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω η εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτά. Γι’ αυτό το λόγο, τρία (3) εργαλεία ασαφούς λογικής θα αναπτυχθούν για να ενσωματωθούν σε γνωστές SaaS πλατφόρμες διαχείρισης ενέργειας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την έξυπνη ανίχνευση και διάγνωση βλαβών καθώς και την ευφυή προβλεπτική συντήρηση βασικού κτιριακού εξοπλισμού. Το πρώτο εργαλείο, ο λεγόμενος έμπειρος αναλυτής ανίχνευσης και διάγνωσης βλαβών, θα είναι ένα βασικό εργαλείο εντοπισμού και διάγνωσης σφαλμάτων κοινού εξοπλισμού κτιρίων, όπως συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης, φωτοβολταϊκές συστοιχίες, αντλίες, κ.α., που θα ενισχύσει τη συνεχή παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων του κτιρίου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού. Το δεύτερο εργαλείο, ο λεγόμενος βελτιστοποιητής συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης, θα βασίζεται σε μια μηχανή ασαφούς συμπερασμού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος αυτού, προκειμένου να αυξήσει την άνεση, να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να μετατοπίσει τη ζήτηση αιχμής. Τέλος, το τρίτο εργαλείο, ο λεγόμενος ειδικός συντήρησης, θα είναι ένα αποδοτικό εργαλείο συντήρησης για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών συντήρησης στο βασικό κτιριακό εξοπλισμό με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας του στο χρόνο.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: Δημήτρης Τσιπιανίτης

  Τηλ. 2610969860, Fax:
  Email: dtsipianitis@ece.upatras.gr
  http://www.fuzzyexperts.eu/


Θέση Περίπτερου : 63

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500