Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. Pittas SRL - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση ελαιοπυρήνων

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Ενέργεια
Tμήμα : Pittas SRL

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ελιάς, ενός πραγματικού διατροφικού θησαυρού. Ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την παραγωγή λαδιού. Ένα παραπροϊόν αυτής της διαδικασίας είναι ο ελαιοπυρήνας, ο οποίος , σε ξηρή μορφή, έχει μέση θερμογόνο δύναμη 4000kcal/Kg, περίπου το 70% του ορυκτού άνθρακα. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρει Δυτικής Ελλάδας, η εκτιμώμενη μέση ποσότητα ξηρού ελαιοπυρήνα που παράγεται ως παραπροϊόν από την παραγωγή λαδιού κυμαίνεται στους 58 χιλ. τόνους/έτος. Αυτή η ποσότητα καυσίμου μπορεί να τροφοδοτεί μονίμως μία ατμοστροβιλική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 9.5 MW, ικανή να καλύψει την ηλεκτρική ζήτηση μιας μικρής κωμόπολης. Χρησιμοποιώντας τη μονάδα Απόσμησης Καυσαερίων της εταιρίας PITTAS SRL πραγματοποιείται η πλήρης απαλοιφή των καυσαερίων: τα καυσαέρια στην έξοδο την μονάδας έχουν πρακτικά τα ίδια χαρακτηριστικά με τον ατμοσφαιρικό αέρα (πιστοποιημένο από την ΕCNO EΠΕ). Το μόνο παράγωγο της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η τέφρα του ελαιοπυρήνα, ένα είδος πλούσιου λιπάσματος, το οποίο βοηθάει στις καλλιέργειες, επιτυγχάνοντας τους στόχους της κυκλικής οικονομίας σε μεγάλο ποσοστό.Ο σταθμός είναι ικανός να εξοικονομεί 80500 MWh/έτος ηλεκτρικής ενέργειας για τους χρήστες της περιοχής. Με ένα μέσο κόστος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό σύστημα τα 80 €/MWh, η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας έχει αξία περίπου 6.5 Μ€/έτος. Το συνολικό κόστος του παραπάνω συστήματος εκτιμάται περίπου στα 12 Μ€. Η λιανική τιμή αγοράς του, κατάλληλου για απευθείας καύση, ξηρού πυρηνόξυλου από τα πυρηνελαιουργεία είναι περίπου 100 €/τόνο. Ακόμα και εάν θεωρούσαμε ότι αγοράζονται σε αυτή τη τιμή οι 58000 τόνοι που παράγει η Περιφέρεια, το κόστος συνολικό κόστος αγοράς του καυσίμου ανέρχεται σε μόλις 5.8 Μ€/έτος. Επομένως, ακόμα και εάν αγοράζαμε σε τιμή λιανικής το πυρηνόξυλο, η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης της μονάδας υπολογίζεται στα 17 περίπου έτη, χωρίς να λάβουμε υπόψη τα σημαντικά κέρδη από τη διαχείριση της τύρφης. Η ώριμη τεχνολογία των ατμοστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσδίδει αξιοπιστία στην ορθή λειτουργία της εγκατάσταση σε βάθος 4-5 δεκαετιών. Επομένως, η κερδοφόρα και αξιόπιστη λειτουργία της μονάδας για πολλά χρόνια είναι εξασφαλισμένη. Συμπερασματικά, με κατάλληλη διαχείριση του παραπροϊόντος, ελαιοπυρήνα, μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικούς ρύπους, ενώ με την παραγωγή τύρφης ως λίπασμα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην περιοχή με σημαντικά οικονομικά οφέλη.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: Νικόλαος Πήττας

  Τηλ. 2610 969866, Fax:
  Email: npittas@upatras.gr
  


Θέση Περίπτερου : 35

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500