Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. Project AGROINNOECO, Interreg Balkan-Mediterranean Programme

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Αγροδιατροφή /Πρωτογενής Τομέας / Τρόφιμα
Tμήμα : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Το έργο AGROINNOECO είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικά Ταμεία των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρος), το οποίο ασχολείται με το θέμα της επιχειρηματικής προ-επώασης στον τομέα της Αγροδιατροφής (συμπερ. της Υδατοκαλλιέργειας) ως απαραίτητο βήμα για την κάλυψη του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δομών ανάπτυξης, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς καινοτομίας.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ

  Τηλ. 2610 241244, 69, Fax:
  Email: pvafeidis@e-a.gr
  http://www.agroinnoeco.eu


Θέση Περίπτερου : 34

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500