Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. SoilSys - Έξυπνο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης, ανάλυσης, συμβουλευτικής και ελέγχου της ποιότητας των εδαφών και των λιπάνσεων με τη χρ

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Tμήμα : METRICON

Το σύστημα SoilSYS αφορά στον σχεδιασμό και την κατασκευή επιστημονικών οργάνων και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους γεωργούς, γεωπόνους και επιχειρήσεις / εργαστήρια που σχετίζονται με την ανάλυση και διαχείριση του εδάφους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το σύστημα που είναι υπό ανάπτυξη αποτελείται από φορητό σύστημα δειγματοληψίας εδάφους και μεταφοράς στο εργαστήριο, μόνιμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Με το φορητό αυτό σύστημα ο χρήστης του (γεωργός ή γεωπόνος) θα λαμβάνει επιφανειακά δείγματα εδάφους καταγράφοντας αυτόματα τη γεωγραφική θέση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών, ενώ επιπλέον θα φέρει ειδικό ενεργειακά αυτόνομο θάλαμο αποθήκευσης εντός του οποίου θα μετρούνται συνεχώς φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του - καθ’ όλη τη διάρκεια μεταφοράς - μέχρι το εδαφολογικό εργαστήριο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί πλήρης ποσοτική ανάλυση, βοηθώντας στην ουσιαστική μείωση του χρόνου απόδοσης αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου και συμβουλευτικής λίπανσης στον τελικό χρήστη. Τα δεδομένα θα μεταδίδονται σε εξυπηρετητή και θα καταχωρούνται - αναλύονται σε ενοποιημένη ΒΔ, με σκοπό να παρέχουν έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές προς παραγωγούς, ομάδες παραγωγών, γεωπόνους και επιχειρήσεις γεωργικής εκμετάλλευσης, σχετικά με την βέλτιστη διαχείριση εισροών λιπασμάτων και αρδευτικού νερού στα γεωργικά εδάφη με ταυτόχρονη εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Επιπρόσθετα τα εργαστήρια θα γνωρίζουν πριν τη παραλαβή των δειγμάτων χαρακτηριστικά αυτών, τα οποία θα υποβοηθήσουν στην βελτιστοποίηση του προγραμματισμούς τους σε εργασίες που σχετίζονται με την διαδικασία ανάλυσης των εδαφικών δειγμάτων, καθώς και στοιχεία από τον τρόπο και τον τόπο της λήψης δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για ακριβέστερες αναλύσεις και συστάσεις λίπανσης και άρδευσης στην καλλιέργεια. Βασικοί στόχοι εν συντομία (όπως αναλύθηκαν και παραπάνω) είναι: • ορθή διαχείριση εδάφους και καλλιέργειας • ορθή αρδευτική πρακτική • ακρίβεια • διασφάλιση της δημόσιας υγείας • προστασία του περιβάλλοντος • ανταγωνιστικότητα των παραγομένων αγροτικών προϊόντων • βιώσιμη ανάπτυξη Επιμέρους στόχοι: 1. Να αναλύσει και να προτείνει με την βοήθεια του ΦΤΕ νέες μεθόδους πρόβλεψης των λιπάνσεων και την εφαρμογή αυτών για την βέλτιστη διαχείριση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών με ιδιαίτερο βάρος στα προβληματικά εδάφη (υψηλή αλατότητα, προβλήματα στράγγισης/ρύπανσης) 2. Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, και με χαμηλό κόστος, τιμές ενδιαφέροντος του εδάφους (υγρασία, ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα) και να λειτουργεί ως εργαλείο βελτίωσης λήψης αποφάσεων σχετικά με το ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων και περιεχόμενης υγρασίας, μειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος ανάλυσης στο εργαστήριο μέσω βελτίωσης της διαχείρισης του χρόνου εργαστηριακής ανάλυσης των δειγμάτων 3. Να εκπαιδεύσει γεωργούς και γεωπόνους σχετικά με τις νέες διεθνείς τεχνικές τόσο σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης όσο και σε θέματα πρόβλεψης και εφαρμογής 4. Να υποβοηθήσει στην κατάστρωση πολιτικών σε ότι αφορά την εφαρμογή Περιφερειακής Στρατηγικής για την προστασία των εδαφών με χρήση τεχνολογιών και μεθόδων «Γεωργίας Ακριβείας»Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΝΑΣΗ

  Τηλ. 6947897584, Fax:
  Email: kelly.nasi@metricon.gr
  


Θέση Περίπτερου : 29

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500