Ωρες λειτουργίας Έκθεσης

καθημερινά 10:00 – 21:00
Παρασκευή ώρες 10:00 - 14:00 / αποκλειστικά για σχολεία
(μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)
Πρόγραμμα Έκθεσης

δρομολόγια Αστικού Κτέλ για Εκθεσιακό Χώρο

Πατήστε εδώ


Company logo

. ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Δημόσια Διοίκηση
Tμήμα : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο, με συνολική δημόσια δαπάνη 542,5 εκ ευρώ.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

  Τηλ. 2131300255, Fax:
  Email: a.lebesi@gsrt.gr
  www.eyde-etak.gr


Θέση Περίπτερου : 27

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500