Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Company logo

Η Μηχανογραφική ΕΠΕ συμπλήρωσε το 2016 τριάντα έτη λειτουργίας. Ιστορική έδρα της επιχείρησης είναι ο Πύργος Ηλείας, ενώ διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και στην Πάτρα. Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης επικεντρώνονται στην παροχή οικονομικών/λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής σε φορείς δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Στο παραπάνω πλαίσιο έχουμε αναπτύξει σειρά καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι αποτέλεσμα δικής μας έρευνας. Ορισμένες λύσεις μας αποτελούν αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας, μέσα από συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία είμαστε υπερήφανοι είναι αυτές που αφορούν στη μετατροπή των πόλεών μας σε έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές πόλεις. Μέσα από έρευνα και πείρα ετών, διαμορφώσαμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα εκείνα που είναι απολύτως εναρμονισμένα με τις σημερινές ανάγκες ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ξεκινώντας από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας που λαμβάνουν οι ΟΤΑ, μπορούμε να προσδιορίσουμε με επιτυχία της πηγές και το ύψος απώλειας εισοδήματος ενός ΟΤΑ από λανθασμένες καταχωρήσεις, ρευματοκλοπή και λάθη στους υπολογισμούς ανταποδοτικών τελών. Προσφέρουμε επίσης την πλήρη καταγραφή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ενός ΟΤΑ, όπου καταγράφουμε όλη την απαραίτητη για τον ΟΤΑ πληροφορία, την οργανώνουμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και την αποτυπώνουμε συγκεντρωμένη σε ενιαίο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα. Απεικονίζεται κάθε στοιχείο του δικτύου με όλη την πληροφορία που το αφορά, ενώ καταγράφεται, μετά από εφαρμογή της παραπάνω ανάλυσης, η πρότυπη κατανάλωση ενέργειας κάθε στοιχείου του δικτύου. Μία ακόμη υπηρεσία μας στο παραπάνω πλαίσιο είναι η εκπόνηση φωτοτεχνικής/φωτομετρικής μελέτης. Με τη μελέτη αυτή εντοπίζουμε τα σημεία εκείνα όπου πρέπει να παρέμβει ο ΟΤΑ, εκπονώντας μελέτη σχέσης κόστους – ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε επόμενο στάδιο και εφόσον ο ΟΤΑ αποφασίσει ποια από τις προτεινόμενες ομάδες λύσεων θέλει να υλοποιήσει, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ή την παρακολούθηση εξέλιξής της, την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού. Στο Patras IQ 2017 σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε, για πρώτη φορά στο κοινό, ένα σύστημα ελέγχου/διαχείρισης οδοφωτισμού. Μέσα από το σύστημα αυτό και σε συνοδεία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουμε, οι ΟΤΑ έχουν την ευκαιρία να πετύχουν σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, χρημάτων, καθώς και αξιοσημείωτη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Περίπτερο : 20

Υπεύθ.:ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Company logo

Το Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας (SEL) έχει ερευνητική δραστηριότητα για σχεδόν 40 χρόνια στο πεδίο των συστημάτων ηλιακής ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό, βιομηχανικό και αγροτικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά ανέπτυξε ηλιακά υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερμικά (φβ/θ) συσατήματα, τα οποία παρέχουν τόσο ηλεκτρική ενέργεια όσο και θερμότητα. Στα συστήματα αυτά το SEL βρίσκεται στην διεθνή πρωτοπορεία, με πολλές δημοσιεύσεις και διεθνή αναγνώριση. Στην παρούσα έκθεση το SEL θα παρουσιάσει 2 συσκευές φβ/θ οι οποίες επιτυγχάνουν την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας συνδυάζοντας τυπικά φβ πλαίσια και απλές/φθηνές μονάδες απολαβής της θερμότητας. Τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε κτίρια κατοικιών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα και στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα.

Περίπτερο : 21

Υπεύθ.:ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Company logo

Περίπτερο : 83

Υπεύθ.:ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Company logo

Innovation Hub in clean Tech Energy and innovative materials for energy solutions and applications. With emphasis on the development, production and exploitation of products and innovative ideas in Energy sector

Περίπτερο : 43

Υπεύθ.:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

500x500