Φάρμακα
Company logo

Η φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο αναλυτικής τεχνολογίας το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από την ιατρική και τη δομική βιολογία εώς τη βιομηχανία υλικών, πολυμερών και τροφίμων. Η μη επεμβατικότητά της, την καθιστά ιδιαίτερα προτιμητέα τεχνική στον τομέα της ανάλυσης. Η φασματοσκοπία NMR βασίζεται στο ότι οι πυρήνες των ατόμων του προς ανάλυση δείγματος αλληλεπιδρούν με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παρέχοντας πληροφορίες για i) τον τύπο και το ποσοστό των ατόμων ii) το περιβάλλον των ατόμων του δείγματος iii) την καθαρότητα και τη σύσταση του δείγματος και iv) τη δομική διαμόρφωση του μορίου. Οι εφαρμογές της φασματοσκοπίας NMR περιλαμβάνουν: 1) Ανάπτυξη και σχεδιασμός φαρμακευτικών ενώσεων, 2) Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση μιγμάτων (τρόφιμα, ποτά, πολυμερή) 3) Διαγνωστική (μεταβολικό προφίλ, βιοδείκτες). Η ερευνητική μας ομάδα μελετά ένα ευρύ φάσμα βιομορίων όπως πρωτεΐνες, πεπτίδια, οργανικές ενώσεις και βιομοριακά σύμπλοκα καθώς και βιολογικούς δείκτες.

Περίπτερο : 63

Υπεύθ.:ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

500x500