Πολιτισμός
Company logo

1) Ηλεκτρονικό τριδιαλεκτικό λεξικό με πρόσβαση στο διαδίκτυο 2) Ηλεκτρονική βάση γραπτών και προφορικών δεδομένων Μικρασιατικών διαλέκτων (Ποντιακά, Αϊβαλιώτικα, Καππαδοκικά) με πρόσβαση στο διαδίκτυο 3) Ηλεκτρονική βάση προφορικών δεδομένων νεοελληνικών διαλέκτων 4) Ψηφιοποιήσεις σπανίων χειρογράφων και εντύπων

Περίπτερο : 76

Υπεύθ.:ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Company logo

Η ερευνητική ομάδα Jocasta – Classical Reception Greece δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόσληψης της αρχαιότητας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα ή/και από ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες τον 21ο αιώνα. Από τον Ιούνιο 2015, οπότε ξεκίνησε η δημόσια δραστηριότητά της, η Jocasta – Classical Reception Greece: 1. διατηρεί και ενημερώνει τακτικά ιστότοπο στον οποίον προβάλλεται η πολύπλευρη δραστηριότητά της: α. εκπαιδευτική, στο πλαίσιο του συγγενούς μαθήματος «Πρόσληψη του Αρχαίου ελληνικού δράματος» που διδάσκεται από την Επίκουρη Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα στο Η’εξάμηνο του Τμήματος β. επιστημονική (έρευνα, διοργάνωση συνεδρίων, κατάρτιση βάσης δεδομένων και αρχείου πρόσληψης της ελληνικής αρχαιότητας από το 2000 κ.ά.) γ. Δημιουργία δικτύου επιστημόνων και καλλιτεχνών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας και σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού 2. έχει διοργανώσει ένα επιστημονικό εργαστήριο, δύο διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ένα συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 3. εκδίδει εξαμηνιαίο Newsletter

Περίπτερο : 81

Υπεύθ.:ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Company logo

Πολιτιστικές Ομάδες Πανεπιστημίου Πατρων κιαι Δ/νση φοιτητικης Μέριμνας

Περίπτερο : 8

Υπεύθ.:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Company logo

Περίπτερο Αειφόρου Πανεπιστημίου, Ενέργειας και Υγειινής και Ασφάλειας

Περίπτερο : 10

Υπεύθ.:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Company logo

Ερευνητικό πρόγραμμα : Ελληνικό θέατρο σκιών: συγκέντρωση, αρχειοθέτηση και μελέτη των τεκμηρίων του δραματολογίου (δεκαετία 1890-δεκαετία 1960) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημονική υπεύθυνη: Ιωάννα Παπαγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συνεργάτης: Σπυρίδων Τούλιος, Υποψήφιος διδάκτωρ Το ελληνικό θέατρο σκιών, επί το λαϊκότερο Καραγκιόζης, αν και υπήρξε ένα από τα πλέον δημοφιλή θεάματα του νεότερου ελληνικού πολιτισμού έχει τύχει μόνον αποσπασματικής ακαδημαϊκής έρευνας. Καθώς αποκλίνει από τη λόγια γραμματεία, έχει θεωρηθεί ως ένα είδος ανεπίσημης τέχνης λόγου, προσιδιάζον στην παραλογοτεχνία, με αποτέλεσμα την παραγνώρισή του ως αντικειμένου επιστημονικής ενασχόλησης. Βέβαια οι διακεκριμένοι θεατρολόγοι και ιστορικοί του θεάτρου Βάλτερ Πούχνερ και Θόδωρος Χατζηπανταζής, η Linda S. Myrsiades καθώς και η νεότερη ερευνήτρια Άννα Σταυρακοπούλου το ανέδειξαν αρκετά, εντούτοις μέχρι τώρα δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια και μάλλον η μελέτη του αποτέλεσε πάρεργο στην επιστημονική έρευνα των ανθρωπιστικών επιστημών. Υπάρχουν αρκετές μεμονωμένες μελέτες από διάφορους ερευνητές, αλλά για ελάχιστους έχει γίνει σταθερό αντικείμενο ενασχόλησης. Στην παρούσα περίοδο εκπονούνται μόνο τρεις διδακτορικές διατριβές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μία εκ των οποίων στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα το ιδεολογικό περιεχόμενο των ηρωικών παραστάσεων του Καραγκιόζη. Η απροθυμία για συστηματική ενασχόληση δεν οφείλεται μόνο στη λαϊκή ταυτότητα του είδους και στο γεγονός ότι σήμερα κατέληξε να θεωρείται είδος θεάτρου για παιδιά. Σημαντικότερη ίσως αιτία παραγνώρισής του αποτελούν οι αντιστάσεις του ίδιου του θεάματος σε εγχειρήματα κωδικοποίησής του με τα κεκτημένα εργαλεία της λογοτεχνικής και θεατρολογικής έρευνας. Η μεγάλη ρευστότητα που επικρατεί στο περιεχόμενο των παραστάσεων αποτρέπει πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με αυτό. Στόχοι ερευνητικού προγράμματος Άμεσος στόχος είναι η ενίσχυση και προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας του ελληνικού θεάτρου σκιών. Για να καταστεί αυτό δυνατόν, θα πρέπει να συγκεντρωθούν, να καταγραφούν και να ψηφιοποιηθούν οι μαρτυρίες που αφορούν στις παραστάσεις και στο δραματολόγιο των καραγκιοζοπαιχτών καθώς και να οργανωθούν τα τεκμήρια της έρευνας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης τα οποία θα επιτρέψουν την επισταμένη μελέτη της διαμόρφωσης και εξέλιξης του δραματολογίου του Καραγκιόζη. Απώτερος στόχος είναι η ουσιαστική μελέτη των πηγών με σκοπό να διερευνηθεί η διαμόρφωση και εξέλιξη του δραματολογίου του θεάτρου σκιών. Θα αποτελούσε ουσιαστική συμβολή για την έρευνα να εξετασθούν οι πηγές έμπνευσης των δημιουργών και οι ιδιαιτερότητες του καθενός λόγω μόρφωσης, εμπειριών και ενδιαφερόντων, εξεταζόμενων μέσα στο πλαίσιο της συλλογικής προφορικής παράδοσης του είδους, η οποία ασκούσε ελεγκτικό ρόλο στις ατομικές πρωτοβουλίες. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλυθεί η δομή των έργων και η διαδικασία «δραματοποίησης» της πηγής της υπόθεσης, οι αλλαγές που επέρχονταν στη δομή είτε ενός συγκεκριμένου έργου είτε μιας ομάδας έργων, τα αίτια των αλλαγών, τα είδη των «κειμένων» που κυριαρχούσαν στο δραματολόγιο, οι ιδιαίτερες προτιμήσεις κάθε ομάδας κοινού και οι εξελίξεις στις προτιμήσεις αυτές. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Το δραματολόγιο του θεάτρου σκιών στην Πάτρα κατά την περίοδο του Μεσοπόλεμου (1922-1940) που εκπονήθηκε το διάστημα 2010-13 στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, με χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση, καταγραφή, αρχειοθέτηση και διερεύνηση του δραματολογίου του Καραγκιόζη στην Πάτρα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Λόγω έλλειψης περεταίρω χρηματοδότησης, τα αρχεία που έχουν διαμορφωθεί δεν είναι άμεσα προσβάσιμα στους ερευνητές. Με την κατάλληλη υποστήριξη τα υπάρχοντα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του προγράμματος θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν ώστε να συμπεριλάβουν το δραματολόγιο του θεάτρου σκιών σε όλη την περίοδο ακμής του (1896- δεκαετία 1960). Στη συνέχεια τα αρχεία θα ήταν χρήσιμο να αναρτηθούν στο διαδίκτυο ώστε να γίνουν χρηστικά για όλους τους ενδιαφερόμενους δηλαδή τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του θεάτρου σκιών και του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, τους καραγκιοζοπαίχτες, τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το θέατρο σκιών ως εργαλείο διδασκαλίας και τους φοιτητές. Ο Καραγκιόζης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του νεότερου ελληνικού πολιτισμού και αξίζει να γίνει αντικείμενο συστηματικότερης έρευνας.

Περίπτερο : 77

Υπεύθ.:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Company logo

Στις σύγχρονες πόλεις, ο δημιουργικός τομέας παίζει κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ζωή, την τουριστική και κυρίως την εικόνα που διαμορφώνουν γι’ αυτές οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι τουρίστες. Η γνώση της ιστορίας και της εξέλιξης μιας πόλης, τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά, και όσα παράγονται από τις δημιουργικές κοινότητες (σε χώρους όπως ο πολιτισμός, η επιστήμη, η τεχνολογία, η γαστρονομία ή η τέχνη) επηρεάζουν καθοριστικά τη θέση και τις προοπτικές της. Απαντώντας στο σοβαρό έλλειμμα επικοινωνίας και δικτύωσης ανάμεσα στους επιστήμονες, τους φορείς, τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα, ο Δημιουργικός Χάρτης Πόλης είναι ένας ευέλικτος τρόπος οργάνωσης, παραμετροποίησης, τεκμηρίωσης και παροχής αξιόπιστης και εξειδικευμένης πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τον δημιουργικό τομέα, αποτελώντας μια ηλεκτρονική δεξαμενή πληροφοριών, ερευνητικών δεδομένων και δικτύωσης πάνω στον δημιουργικό τομέα στην Ελλάδα, με πεδίο εφαρμογής τις ελληνικές πόλεις. Παράλληλα με τις δράσεις ενημέρωσης, δικτύωσης και εκπαίδευσης που ζητούνται και λαμβάνονται ηλεκτρονικά, ο Δημιουργικός Χάρτης παράγει ερευνητικά δεδομένα και σχεδιάζει συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που αφορά την ενίσχυση του πολιτιστικού και τουριστικού δυναμικού των πόλεων της ελληνικής περιφέρειας.

Περίπτερο : 84

Υπεύθ.:ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

500x500