Έδαφος - Θάλασσα
Company logo

Ενδιάμεσος φορέας του προγράμματος ανοικτής καινοτομίας OPENISME OPEN INNOVATION FOR SMES

Περίπτερο : 69

Υπεύθ.:ΣΙΑΪΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Company logo

Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών του διαγωνισμού Bluegrowth και της πλατφόρμας Ανοικτής Καινοτομίας openisme.eu μέσω του Ευρωπαικού προγράμματος OPENiSME για γρήγορη επίλυση προβλημάτων καινοτομίας σε μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις.

Περίπτερο : 70

Υπεύθ.:ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Company logo

Παρουσίαση της πλατφόρμας ανοικτής καινοτομίας OPEN INNOVATION FOR SMES www.OPENISME.eu για στήριξη της καινοτομίας σε μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις και άμεση σύνδεση τους με την ερευνητική κοινότητα.

Περίπτερο : 32

Υπεύθ.:ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Company logo

Παρουσίαση ενός νέου αυτόνομου οχήματος επιφάνειας θάλασσας (unmanned surface vehicle) καθώς και εξελιγμένος εξοπλισμός για χαρτογράφηση θαλάσσιου πυθμένα. Εντός του περιπτέρου θα οργανωθεί σημείο ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE DEBAG (συντονιστής έργου) για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την πλαστική σακούλα μικρού πάχους (50<μ)

Περίπτερο : 34

Υπεύθ.:ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Company logo

Κόμβος καινοτομίας στην αγροδιατροφή και τα φυτικά προϊόντα υγείας με έμφαση στην ανάπτυξη, παραγωγή & εκμετάλλευση προϊόντων από αρωματικά φυτά & αιθέρια έλαια

Περίπτερο : 43

Υπεύθ.:ΛΑΜΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

500x500