Ιατρική / Βιοτεχνολογία
Company logo

Εκτυπωτής βιολογικών υλικών με χρήση LASER, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίπτερο : 38

Υπεύθ.:Ζεργιώτη Ιωάννα

Company logo

Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Περίπτερο : 43

Υπεύθ.:Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος

Company logo

ΕΜΒΙΑ - Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίπτερο : 36

Υπεύθ.:Πουλάς Κωνσταντίνος

Company logo

Εργαστήριο Προσομοίωσης Φροντίδας Ασθενή, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Περίπτερο : 59

Υπεύθ.:Στεφανόπουλος Νίκος

Company logo

Μονάδα Λειτουργικής Μικροσκοπίας Πανεπιστημίου Πατρών & Πληροφορική Επιστημών Ζωής Πανεπιστημίου Πατ

Περίπτερο : 06

Υπεύθ.:Ταραβήρας Σταύρος

500x500