Διοίκηση Επιχειρήσεων
Company logo

Enterprise Greece

Περίπτερο : 05

Υπεύθ.:Δανιήλ Μανώλης

Company logo

TEST – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ

Περίπτερο : 9

Υπεύθ.:Σταθοπούλου Τζίνα

Company logo

Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας, ΤΕΙ Δ

Περίπτερο : 48

Υπεύθ.:Αντωνοπούλου Ήρα

500x500